FOLLOW US:

Γ.Σ. Ηρακλής


ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Γυμναστικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908, με απόφαση του στην 10η συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 29/9/2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του συλλόγου, καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 22 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στο Κατσάνειο γυμναστήριο, με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

  1. Εκλογή Προέδρου και γραμματέα γενικής συνέλευσης.
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, έκθεσηεξελεγκτικής επιτροπής και απαλλαγή απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Εκλογή 2 μελών (και 2 αναπληρωματικών) Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές νέου Δ.Σ.
  4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα απ’ τις 14:00 ως τις 20:00.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίσταται το ήμισυ των ταμειακώς τακτοποιημένων  μελών (½). Αν δεν  επιτευχθεί  απαρτία, η  ΓΣ θα πραγματοποιηθεί την  ίδια ημέρα, μια ώρα αργότερα (22/10/2023 13:00),  με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης,  οπότε  βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων  μελών.

 

Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται, όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του σωματείου, εφόσον έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται (θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι το αργότερο εντός του 2022). Τα λοιπά οικονομικά τακτοποιημένα μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση.

Δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση,  το Δ.Σ. θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ. Καλούνται τα μέλη του σωματείου, προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ, να τακτοποιηθούν  οικονομικά,  καταβάλλοντας την/τις  συνδρομή/ες τους, είτε στον υπ΄αριθμ.  ΙΒΑΝ: GR5601722220005222101690009 λογαριασμό που διατηρεί το σωματείο στη τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, είτε στα γραφεία του σωματείου (Δευτέρα με Παρασκευή κατά τις ώρες 10:00  – 14:00 και 18:00 – 20:00). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής τα μέλη  πρέπει να   γνωστοποιήσουν στην ηλεκτρονική  διεύθυνση του σωματείου (email):  [email protected] τα παρακάτω στοιχεία:  α) πλήρες ονοματεπώνυμο μέλους, β) το παραστατικό της τράπεζας περί εξόφλησης της συνδρομής τους.

 

Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

 

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. του σωματείου διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Το ψηφοδέλτιο διαιρείται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Τα υποψήφια μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εγγράφονται σε ενιαίο κατάλογο με αλφαβητική σειρά. Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να θέσουν μέχρι τρεις σταυρούς για την εξελεγκτική επιτροπή.

 

Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις εκλογές του Συλλόγου καλούνται να καταθέσουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στο info@iraklis.club έως τις 15/10/2023 για να καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια.

 

Η διαπίστωση των μελών που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου, γίνεται με την υπογραφή αυτών στο ειδικό βιβλίο και στο οποίο υπογράφουν κατά την προσέλευσή τους στη Γενική Συνέλευση. 

 

Info

Επικοινωνήστε με τον Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗ

b Monday-Friday: 9am to 5pm;

Satuday: 10am to 2pm